accounting-3175108_640

O KRF

KRF prowadzona jest przez licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego Elżbietę Golczyk-Król, eksperta z długoletnim doświadczeniem w restrukturyzowaniu podmiotów gospodarczych oraz wieloletnim stażem pracy w bankowości i finansach. Świadczenie usług przez takiego profesjonalistę w zakresie restrukturyzacji daje pewność i gwarancję skuteczności podjętych działań.

Dewizą Kancelarii jest skuteczność, profesjonalizm, poufność, rzetelność zarówno w stosunku do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, spółek prawa handlowego (osób prawnych), jak i do klientów indywidualnych (osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej).
Moja Kancelaria to skuteczni analitycy i prawnicy, których cechuje doświadczenie i indywidualne podejście do każdego Klienta.

Zapraszam do kontaktu,

Elżbieta Golczyk-Król

Oferta Kancelarii Restrukturyzacji Firm

Działalnością Kancelarii jest doradztwo restrukturyzacyjne, które obejmuje porady, opinie, wyjaśnianie oraz świadczenie innych usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości, a w szczególności:

- pisanie wniosków o upadłość konsumencką,
- prowadzenie upadłości konsumenckiej na wszystkich jej etapach,
- doradzanie w zakresie struktury bilansu,
- badanie zdolności finansowej firm przed przystąpieniem do procesu restrukturyzacji,
- udział w postępowaniach poprzedzających upadłość firmy,
- udział w postępowaniach restrukturyzacyjnych,
- udział w postępowaniach układowych,
- prowadzenie postępowań likwidacyjnych podmiotów gospodarczych,
- zastępstwo prawne i procesowe na każdym etapie postępowania,
- udzielanie ustnych porad prawnych,

- przygotowywanie pisemnych opinii przedprocedowych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
- sporządzanie pism upominawczych, pozwów, wniosków, zażaleń, odwołań, apelacji, skarg i innych pism urzędowych,
- opracowywanie projektów umów (w tym umów prawa cywilnego i handlowego), ugód, statutów, uchwał, regulaminów i innych aktów prawnych,
- uczestniczenie w rokowaniach, rozmowach, naradach i posiedzeniach przyszłych wspólników/akcjonariuszy związanych z zakładaniem spółek,
- przygotowywanie umów spółek, statutów, kompleksowe prowadzenie postępowań przed sądami rejestrowymi,
- uczestniczenie w rokowaniach, rozmowach, naradach i posiedzeniach związanych z zawieraniem kontraktów,
- przeprowadzanie szkoleń z zakresu prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego

IMG_0008 (2)

Z Kancelarią Restrukturyzacji Firm współpracuje na wyłączność skuteczna Kancelaria Prawna „Król” Bartosz Król Radca Prawny

bartosz.krol@radcaprawny-krol.eu

radcaprawny-krol.eu

798 569 043

798 569 376

Elżbieta Golczyk-Król

Jestem prawnikiem i bankowcem z długoletnią praktyką w bankowości.

Posiadam ogromne doświadczenie w doradzaniu klientom korporacyjnym, w tym klientom notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych; doradzałam także małym i średnim firmom o znaczącej pozycji na rynku polskim. Przez wiele lat byłam też związana z obsługą klientów indywidualnych w jednym z największych polskich banków, uczestnicząc w wielu procesach wdrożeniowych nowych produktów i usług, jako kadra zarządzająca.

Moje przygotowanie merytoryczne:
- ukończone studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego
- tytuł Master of Business Administration zdobyty w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie
- ukończone studia podyplomowe pn. Rynek Nieruchomości na Uniwersytecie Łódzkim

Obecnie z dużą skutecznością, wiarygodnością oraz rzetelnością prowadzę postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne oraz specjalizuję się w prawie upadłościowym i prawie restrukturyzacyjnym, w tym w szczególności w upadłości konsumenckiej i restrukturyzacji firm oraz w prawie bankowym, wspierając swoją wiedzą i doświadczeniem przedsiębiorców i osoby fizyczne, które mogą korzystać z nowych rozwiązań wprowadzonych ustawą Prawo restrukturyzacyjne.

Szanowny Przedsiębiorco, Konsumencie, Dłużniku, ta strona adresowana jest do Ciebie!

Bo tak jak mitologiczny feniks odrodził się z popiołów, tak i dłużnik może odrodzić się z długów. Może „wyjść na prostą” drogę i wrócić do normalności!

Lub zadzwoń: 798 569 376 / 798 569 043

Nie trzeba od razu ogłaszać upadłości. Najpierw należy skorzystać z możliwości jakie daje restrukturyzacja.

Restrukturyzacja

Pytasz, co oznacza „restrukturyzacja” dla przedsiębiorców i osób fizycznych...

A ja odpowiadam:

Restrukturyzacja to możliwości naprawy przedsiębiorstwa i finansów osoby fizycznej,
to początek końca życia bez stresów, to uniknięcie męczącej i niszczącej windykacji

Skuteczna „restrukturyzacja” to wyjście ze spirali długów, to sposób jak pozbyć się długów, to ratowanie się przed upadłością.

Zadłużone osoby fizyczne

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Długów pozbyć się można w drodze oddłużenia. Osiągnąć to można poprzez złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, o ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej.
Specjalizuję się przede wszystkim w upadłościach konsumenckich kobiet po rozwodach, kobiet z dziećmi, w upadłościach matek pracujących i prowadzących gospodarstwo domowe.
Praca Kancelarii Restrukturyzacji Firm jest autentyczną pomocą w wyprowadzaniu na prostą z długów,
Jest skutecznym przygotowaniem do upadłości konsumenckiej
Ta pomoc jest pomocą nie tylko w czasie upadłości ale jest krokiem dalszym zmierzającym ku dalszej pomocy… już po upadłości.

Zadłużone firmy

PRZEDSIĘBIORSTWA

Długów pozbyć się można poprzez ich restrukturyzację lub restrukturyzację firmy. A ja w tym procesie pomagam!
W ramach restrukturyzacji dla firm, przedsiębiorców, rolników doradzam jeszcze przed ogłoszeniem upadłości, jak wyjść ze spirali długów, pomagam w tych procesach, zajmuję się również likwidacją tzw. martwych spółek oraz likwidacją spółek i wykreślaniem spółek z KRS
Dlatego, nie czekaj, jeśli nie jest za późno – restrukturyzacja przyniesie pozytywne dla firmy skutki. Przedsiębiorco – nie dopuść do czasu, aby było „ za późno” na restrukturyzację. Restrukturyzacja jest dedykowana dla wszystkich przedsiębiorców i tych niewypłacalnych, i tych zagrożonych niewypłacalnością.

Zajmuję się również restrukturyzacją długów bankowych poprzez restrukturyzację firmy i upadłość konsumencką

Obowiązujące przepisy – Prawo Restrukturyzacyjne oraz Prawo Upadłościowe chronią dłużników, ale chronią też interes wierzycieli, bowiem zaspokojenie wierzycieli w drodze dokonanej restrukturyzacji może okazać się korzystniejsze dla dwóch stron – i dłużnika, i wierzyciela.

Wyślij wiadomość

Odpowiem w ciągu 24 godzin

W ramach restrukturyzacji finansowej doradzam w zakresie zdolności płatniczej i prawidłowej struktury bilansu

Aby dokonać analizy zdolności płatniczej ( kredytowej ) wystarczy przekazać niżej podane informacje i ustalić warunki dokonania analizy
Oto niezbędne dane:

- Sprawozdawczość rachunkowa za ostatni rok obrotowy
( opis kalkulacji kosztów – polityka rachunkowości )
- bilans
- rachunek zysków i strat
- zestawienie obrotów i sald
- rachunek przepływów pieniężnych
- zestawienie zmian w kapitale własnym
- wprowadzenie do sprawozdawczości finansowej

Możliwość bezpłatnej porady

W każdy czwartek w godzinach od 16 do 17 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady restrukturyzacyjnej.
Ze względu na wskazaną powyżej ograniczoną ilość czasu przeznaczonego na konsultację warunkiem uzyskania porady restrukturyzacyjnej jest wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu dokonania rezerwacji terminu spotkania pod numerem tel. 798 569 376 lub 798 569 043

Kontakt z radcą prawnym

Z Kancelarią Restrukturyzacji Firm współpracuje na wyłączność skuteczna Kancelaria Prawna „Król” Bartosz Król Radca Prawny

bartosz.krol@radcaprawny-krol.eu

radcaprawny-krol.eu

798 569 043

798 569 376